TJ Sokol Letovice - jachetní oddíl

Aktualizace brigád (O nás - dokumenty - brigády)


O Křetínce

Základní údaje o Křetínce

Nádrž VD Letovice
Tok Křetínka, km 2,92
Správce Povodí Moravy
Závod: závod Dyje

Účel:
kompenzační nalepšení průtoků,ve Svitavě, zajištění MQ,
výroba elektrické energie, rekreace, sportovní,rybářství,
protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu: 1976
 

Nádrž

Stálé nadržení 1,560 mil. m³
Hladina stálého nadržení 346,90 m n.m.
Zásobní prostor 9,015 mil. m³
Hladina zásobního prostoru 360,10 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný 1,068 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru 361,10 m n.m.
Celkový objem 11,644 mil. m³
 

Hráz

Typ hráze sypaná kamenohlinitá
Těsnění střední jílové těsnění
Kóta koruny 362,30 m n.m.
Šířka koruny 5,00 m
Délka hráze v koruně 126,0 m
Výška hráze nade dnem 28,50 m
 

Spodní výpusti

Počet x průměr 2 × 700 mm
Provozní uzávěr kuželový
Kapacita při max. hladině 2 × 3,59 m³/s
 

Asanační výpusti

Počet x průměr 2 × 150 mm
Kapacita při max. zás. hladině:,1 × 0,180, 1 × 0,204,m³/s 1 × 0,180, 1 × 0,204,m³/s
 

Bezpečnostní přeliv

Typ bezpečnostního přelivu boční nehrazený
Počet polí x délka přelivu 1 × 26,6 m
Kóta přelivu 360,1 m n.m.
Kapacita při max. hladině: 50,6 m³/s
 

Elektrárna

Počet turbín, typ: 2 × Francis, 1 × čerpadlo,turbinového provozu
Výkon elektrárny 1 × 0,098; 1 × 0,049; 1 × 0,065 MW
Hltnost 0,27-0,46; 0,1-0,25; 0,22-0,34 m³/s
Provozovatel: Povodí Moravy, s.p.
 

Hydrologické údaje

Číslo hydrologického pořadí 4-15-02-034
Plocha povodí 126,32 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok: 0,644 m³/s
Q100 : 50,000 m³/s
Q355d: 0,091 m³/s
 

Účinek nádrže

Neškodný odtok 7,000 m³/s
Minimální odtok 0,100 m³/s
 

Poloha

Kraj Jihomoravský
Okres 0,100 m³/s
Obec s rozš. působností Boskovice
Obec Letovice
Katastr. území Letovice
 

Poznámky

Výškový systém Balt p.v.
Naposledy aktualizováno 1/2012
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,